همکاری درخصوص تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سرمایه گذاری آرمان سرمایه همراه در راستای تحقق اهداف و راهبردهای اصلی خویش جهت حضور فعال در بازار سرمایه و سوق دادن منابع نقد شرکت های هم گروه به بورس و اوراق بهادار، مایل به همکاری مشترک در زمینه تاسیس صندوق‌‎های سرمایه‌گذاری به ویژه صندوق‌‎های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط می­باشد. بدین منظور از کلیه افراد حقوقی که بر اساس قوانین بورس و اوراق بهادار، دارای مجوزهای لازم در خصوص مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند (سبدگردانی و مشاور سرمایه‌گذاری) ، دعوت به عمل می آورد تا طرح پیشنهادی خود را به آدرس support@armansarmayeh.com ایمیل نمایند و یا با دفتر شرکت به شماره تلفن ۰۲۱۸۸۲۱۸۸۳۱ تماس بگیرند.

انتشار یافته در ۱۵ آذر ۱۴۰۰

فهرست