قابل توجه خریداران کیمیا لطفا به بخش اطلاعیه‌ها مراجعه نمایید.

آرمان سرمایه همراه

همراه هوشمند سرمایه شما

اهداف راهبردی آرمان سرمایه همراه

افزایش سودآوری دارائی‌ها

افزایش سودنقدی سهامداران

پایداری در سودآوری

افزایش دارائی‌ها

سامانه مدیریت سهام

0

بازدهی سالانه بورس

0

بازدهی سالانه پرتفو

0+

تعداد سهامداران (نفر)

0+

ارزش روز سهام شرکت (ریال)

آشنایی با گروه

اخبار و رویدادها

ورود به دنیای سرمایه‌گذاری

ورود سهامداران

اطلاعیه‌ها

بازدهی سبد در مقایسه با شاخص کل

فهرست