تصمیمات مجامع

شرکت آرمان سرمایه همراه

مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت آرمان سرمایه همراه ثبت شده به شماره ۵۱۸۱۰۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۸۶۹۶۲ با حضور کلیه سهامداران و یا نماینده قانونی آن‌ها، اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، حسابرس و بازرس قانونی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و رأی‌گیری به ‌عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

·       آقای سید عباس نوربخش به سمت رئیس جلسه

·       آقای محمود کمانی به سمت ناظر جلسه

·       آقای جعفر بلوک آذری به نمایندگی از شرکت پارت نت به سمت ناظر جلسه

·       آقای حامد عباسی به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 • صورت‌های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت گردش حقوق مالکانه، صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 • تمامی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
 • مجمع در خصوص سود قابل تخصیص به شرح ذیل مصوب نمود: مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم به عنوان سود نقدی به سهامداران تخصیص یابد و الباقی سود قابل تخصیص به حساب سود انباشته شرکت منتقل شود.
 • مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و سید مهدی خاتمی به عنوان حسابرس علی‌البدل برای سال ۱۴۰۰ انتخاب گردید و پرداخت حق‌الزحمه ایشان به هیئت مدیره محول شد.
 • روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.

 

شرکت بهار ارتباط گستر

مجمع عمومی عادی شرکت بهار ارتباط گستر (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۶۲۲۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ۱۰۱۰۲۰۴۸۸۲۰ با حضور کلیه شرکا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ رأس ساعت ۷:۳۰ در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

با رأی‌گیری به ‌عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

 • شرکت آرمان سرمایه همراه به نمایندگی آقای سید عباس نوربخش به سمت رئیس جلسه
 •  شرکت پارت نت کیش به نمایندگی آقای مهدیار آقانصیر به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 • صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 • “مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت تدبیر آریا” برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید.
 • مجمع کلیه معاملات با اشخاص وابسته و مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را مورد تنفیذ قرار داد.
 • مجمع مقرر نمود تا پاداش عملکرد هیئت مدیره، طبق مصوبه شرکت آرمان سرمایه همراه، محاسبه و پرداخت گردد.

 

شرکت پارت نت کیش

مجمع عمومی عادی شرکت پارت نت کیش (با مسئولیت محدود)  ثبت شده به شماره ۹۳۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و شناسه ۱۴۰۰۰۱۰۱۳۹۳ با حضور کلیه شرکا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید.

با رأی‌گیری به ‌عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

 • شرکت بهار ارتباط گستر به نمایندگی آقای جعفر بلوک آذری به سمت رئیس جلسه
 • شرکت پارس فام پردیس بین الملل به نمایندگی آقای سعید الماسی به سمت ناظر جلسه

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 • اعضای مجمع پس از استماع گزارش حسابرسی توسط نماینده محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد و بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش حسابرسی، مواردی را جهت پاسخگویی به گزارش حسابرس تکلیف نمودند .
 • مجمع ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش هیات مدیره ، مدیر عامل و سایر همکاران شرکت ،صورت‌های مالی شرکت را برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مورد تصویب قرار دادند.
 • “مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد” برای حسابرسی صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ انتخاب گردید.
 • کلیه معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تأیید و تنفیذ قرار گرفت.
 • موضوع مبلغ حق حضور اعضای غیر موظف بر اساس مصوبه شرکت آرمان سرمایه همراه اقدام شود.
 • مجمع مقرر نمود بر اساس مصوبه شرکت آرمان سرمایه همراه، پاداش عملکرد به هیئت مدیره پرداخت گردد.
 • مجمع مقرر نمود تا موضوعات ذیل در کمیته  ای مشترک با حضور مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت آرمان سرمایه همراه ، مدیرعامل شرکت بهار ارتباط گستر و اعضای هیات مدیره شرکت پارت نت کیش مطرح و تصمیم گیری شود :

–      اعمال حاکمیت شرکتی و راهبری شرکت پارت نت کیش

–      تدوین برنامه راهبردی و سازمان و ساختار اجرایی آن

–      تدوین برنامه و بودجه سال مالی ۱۴۰۱

–      تبدیل وضعیت شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص

–      افزایش سرمایه ، محل و نحوه تامین آن

–      طراحی داشبورد مدیریتی

–      طراحی برنامه استفاده بهینه از نیروی انسانی

–      ارائه گزارشات فعالیتهای شرکت (ماهانه) ، صورتهای مالی (۳ ماه یکبار ) ، حسابرسی میان دوره ای (۶ ماهه) به اعضای مجمع

–      پیگیری وصول دریافتنی های تجاری شرکت

تاکید بر کاهش سطح فعالیت‌های غیرعملیاتی، بهینه سازی مدیریت نقدینگی، بکارگیری منابع نقد و دارایی‌های جاری در جریان فعالیت اقتصادی ، استفاده از ظرفیت صندوق درآمد ثابت به جای سپرده گذاری وجه نقد در حساب بانکی

فهرست