آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری

هدف سرمایه‌گذاری و خرید و فروش سهام توسط این شرکت جمع‌آوري سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدي از دارایی‌‍‌هایی است که بتواند بازدهی مناسبی را در مقابل میزان پذیرش ریسک براي سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.

با توجه به اینکه چشم‌انداز گروه آرمان سرمایه همراه، رسیدن به بازدهی بالا در مقایسه با سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد هدف نهایی شرکت “افزایش بازدهی” و “افزایش خالص ارزش دارایی‌های شرکت” می باشد.

لذا با توجه به اینکه دارایی‌های بالغ بر 2400 نفر سهامدار حقیقی و 1 سهامدار حقوقی (شرکت پارت نت کیش) در این گروه نگهداری می‌شود؛ در نتیجه مدیریت گروه به صورت روزانه و مستمر عملکرد سرمایه‌گذاری را نسبت به دوره‌های زمانی گذشته و همچنین نسبت به شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران مورد پایش قرار می‌دهند و اصلاحات لازم را در صورت نیاز اعمال می‌نمایند. همچنین در دوره‌های ماهانه، فصلی و سالانه نیز بعد از انتشار آمار و اطلاعات از سوی سازمان بورس عملکرد سرمایه‌گذاری واکاوی شده و با توجه به نتیجه ارزیابی به‌دست آمده در صورت لزوم تغییرات لازم را انجام خواهند داد.

5 سهم اصلی در سبد سرمایه گذاری شرکت آرمان سرمایه همراه: