چشم‌انداز و ماموریت

چشم انداز ما :

·       قرار گرفتن در لیست موفق ترین شرکتهای سرمایه گذاری در بازار ایران

ماموریت ما :

·       استفاده از تمامی ظرفیتهای دانشی و تخصصی جهت کسب حداکثر میزان بازدهی مطلوب برای سهامداران

·       ایجاد تنوع در منابع درآمدی جهت دستیابی به منابع درآمدی پایدارو باثبات

·       پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران

·       استفاده از شایسته ترین افراد برای انجام هر کار