شرکت‌های زیرمجموعه

ساختار شرکتهای گروه آرمان سرمایه همراه مطابق شکل ذیل می باشد:

·       شرکت بهار ارتباط گستر 

·       شرکت پارت نت کیش

·      شرکت ارتباطات تالیا

·       شرکت پارس فام پردیس بین الملل