کمیته های تخصصی

·       کمیته راهبری

کمیته راهبری شامل رئیس هیأت مدیره همراه اول، یک عضو هیأت مدیره و مدیر عامل همراه اول می‌باشد. این کمیته وظیفه سیاست‌گذاری کلان و تعیین خط مشی‌های اصلی سرمایه‌گذاری گروه را بر عهده دارند.

·       کارگروه سرمایه‌گذاری

کارگروه سرمایه‌گذاری شامل افراد متخصص در حوزه بازار سرمایه است که راهنمایی‌های لازم را به مدیر عامل در مورد تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌نمایند. این کارگروه به صورت هفتگی با مدیر عامل جلساتی را جهت بررسی وضعیت بازار برگزار می‌کند و وظایف ذیل را برعهده دارند:

ارزیابی داده‌های جاری و گذشته داخلی و خارجی

مطالعه روندهای اقتصادی و سیاسی مؤثر بر بازار سرمایه به‌منظور ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر به کمیته راهبری

مطالعه صورت‌های مالی و تحلیل هزینه‌ها و مخارج جهت تعیین ارزش شرکت به‌وسیله پیش‌بینی درآمد آینده آن

حضور در مجامع شرکت‌ها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های مختلف به‌منظور کسب دید بهتر از چشم‌انداز شرکت‌ها و ارزیابی دقیق‌تر آن‌ها

تهیه گزارش‌های تحلیلی مکتوب و ارائه به کمیته راهبری

·       کارگروه مدیریت ریسک

کارگروه مدیریت ریسک شامل افراد متخصص در حوزه ریسکهای سرمایه‌گذاری است و وظیفه پایش مستمر وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها را از منظر ریسکهای پیش‌رو بر عهده دارند. در این مسیر ریسکهایی از قبیل ریسک نقد شوندگی، ریسک تمرکز، ریسک نوسان قیمتی و ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص‌های علمی به‌صورت منظم مورد بررسی قرار گرفته و گزارش‌های آن به‌منظور جلوگیری از تحمل ریسکهای غیر ضروری و خارج از اهداف گروه، به مدیر عامل ارائه می‌گردد و در صورت صلاحدید اقدامات کنترلی انجام می‌گیرد.